17. 10. 2019 sumava

Diskuse s odborníky a lesníky

V úterý 15. října se uskutečnila diskuse s odborníky a lesníky v Městském kulturním středisku Vimperk k otevřenému dopisu platformy Vědci pro Šumavu. Dopis zaslaný hejtmance Jihočeského kraje o dopadech kůrovcové kalamity obsahoval také 12 mýtů o Šumavě, které se staly hlavním tématem setkání. Pozváni byli vědci z platformy a poté i zástupci národního parku Šumava. Setkání se nakonec zúčastnili Jan Pokorný, biolog a ředitel obecně prospěšné společnosti ENKI, Martin Klewar z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, Jan Štrobl, lesní inženýr, Petr Martan, lesník a publicista, spolu s Karlem Simonem, soudním znalcem v oboru lesnictví, Pavel Hroch, náměstek hejtmanky Jihočeského kraje, a zástupci médií. Kompletní záznam ze setkání novinářů s odborníky bude v brzké době zpřístupněn na www.sanceprolesy.cz/.

Součástí debaty byl i výjezd do jednoho z nejvíce zasažených míst – na Boubín. Zástupci Lesů ČR uvádějí, že kůrovcová kalamita zde roste geometrickou řadou. Mezi lety 2017 a 2018 se kůrovcová těžba zdvojnásobila až na 28 664 kubíků dřeva. V letošním roce odborníci odhadují, že se těžby vyšplhají až na 87 tisíc kubíků dřeva.

Lesní závod Boubín sousedí s přírodní rezervací, kde se proti kůrovci nezasahuje. Podle lesníků je právě toto důvod, proč došlo k tak dramatickému nárůstu nucených těžeb dřeva.

Diskutovaných 12 mýtů o Šumavě:

 1. Jde o to, aby Šumava byla zelená.
 2. Je třeba chránit vzrostlý les, protože nízké stromky nejsou schopny plnit funkci vzrostlého lesa.
 3. Šumava vysychá.
 4. Za sucho, které se v Česku rozmáhá, může Šumava.
 5. Bezzásahovost zvyšuje odtok vody ze Šumavy.
 6. Šumava se mění v horkou poušť.
 7. Na Šumavě je hospodářský les a je naivní ho obratem přeměňovat v divočinu.
 8. Šumava byla vždy smíšeným lesem, a je proto nutné místo uhynulých smrků sázet všude především listnáče!
 9. Kvůli Zeleným a Bursíkovi vznikla kalamita kůrovce: kůrovec nám kvůli některým špatným rozhodnutím zlikvidoval na 20 000 hektarů lesa
 10. Pokud bude vyhlášena zonace podle současného návrhu, kůrovec zničí v nejbližších letech stromy na polovině rozlohy šumavského parku
 11. Pokud se nebude aktivně zasahovat proti kůrovci, Šumava uschne – zůstane tu pouze poušť nebo mrtvá krajina.
 12. Bezzásahové zóny v NP Šumava způsobily kůrovcovou kalamitu v České republice.