29. 1. 2020 Hocke

Kraj Vysočina letos uvolní na boj se škůdcem a suchem 30 milionů

Vysočina je jedním nejpostiženějších krajů, kde kůrovec a sucho v minulém roce vykonali své. Jsou místa, kde nezbyl ani jeden smrk. Najdete jen holé kopce. Kraj Vysočina proto letos uvolní na boj s broukem a suchem dalších 30 milionů.

Už v roce 2019 poskytl Kraj Vysočina v rámci programu HOSPODAŘENÍ V LESÍCH V 2019 částku 25 866 460 Kč a v programu HOSPODAŘENÍ V LESÍCH V 2019 II. potom částku 67 000 000 Kč. Kraj ovšem pokračuje dále: letos uvolní na boj se škůdcem a suchem dalších 30 milionů. Účelem poskytovaných finančních prostředků je přispívat ke snižování ohrožení lesů a důsledků kalamit způsobenými hmyzími škůdci, větrem, sněhem či klimatickými změnami. Především tedy suchem. Více ZDE.

To ale není vše. Už začátkem února počítá kraj s vyhlášením programu PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2020 s alokací 7 000 000 Kč. Program je určen na podporu zpracování projektových dokumentací zejména pro územní a stavební řízení v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi nebo suchem. Předpokládaný termín sběru žádostí: 16. 3. – 1. 4. 2020

K udržení vody v krajině přispěje jistě i program STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2020. Rozděleno bude tentokrát celkem      70 000 000 Kč. Tento program je určen na podporu výstavby nebo intenzifikace vodovodů pro veřejnou potřebu včetně příslušných objektů, výstavby nebo intenzifikace kanalizačních systémů pro veřejnou potřebu, výstavby nebo intenzifikace ČOV pro veřejnou potřebu, včetně zavedení odstraňování dusíku a fosforu nebo vhodného řešení kalového na ČOV, výstavby, obnovy nebo rekonstrukce malých vodních nádrží včetně rybníků, poldrů a souvisejících vodních děl, které podpoří vodní režim krajiny, posílí retenci a akumulaci vody v krajině.