13. 1. 2020 Hocke

Královéhradecký kraj – malí vlastníci lesů dostanou 10 milionů korun na boj s kůrovcovou kalamitou

Ačkoli královéhradecký kraj patří k méně postiženým kůrovcem, přesto bojuje. Pro rok 2020 připravil pro vlastníky lesů s výměrou do 50 hektarů na boj s kůrovcovou kalamitou v rámci dotačního programu Podpora hospodaření v lesích – asanace kůrovcového dříví 10 milionů korun.

Žádosti o nové dotace je možné podávat už od prosince loňského roku. “Pokud nebudeme proti kůrovci aktivně bojovat a nebudeme pravidelně obnovovat lesy, může to mít nedozírné následky pro všechny. A nejde pouze o přímé dopady na naši krajinu a na nás,” varuje hejtman Jiří Štěpán. “Dotace vlastníkům pokryje část výdajů vynaložených na těžbu a přiblížení napadeného kůrovcového dřeva k asanaci a na výstavbu oplocenek pro ochranu dřevin vysazených při obnově poničeného lesního porostu,“ doplnil hejtman Štěpán.

Kraj letos poprvé připravil semináře pro veřejnost věnované problematice kůrovcové kalamity.