Názory

Jakou zkušenost máte vy.

Ivana Stráská

Šumava je úžasná

„Šumava je srdeční záležitostí řady lidí, nejen z jižních Čech. Šumava je úžasné společenství stromů starých stovky a někdy i tisíce let. Šumava je zásobárna vody a Šumava jsou i zelené plíce naší země.“

Ivana Stráská

hejtmanka Jihočeského kraje

Jan Pokorný

V krajině potřebujeme vzrostlé stromy

„Když necháme les kůrovci, vznikne holá plocha, která se ohřívá sluncem až na 50–60 stupňů. Horký vzduch stoupá vzhůru a přestávají se tvořit mraky. Tudíž máme více slunečných dnů a mluvíme o oteplování. Samozřejmě je pravda, že k oteplování dochází. Ale je to proto, že jsme odstranili ten nejlepší chladič, kterým je vzrostlý les. To je třicet metrů struktury, která je chladná. Když tuto strukturu odstraníme, tak se zem přehřívá a postupně vysycháme.“

Jan Pokorný

biolog a hydrolog

Jan Štrobl

Lesy musíme chránit

„V žádném režimu, v žádné době, kterou jsem zažil, jsem neviděl takový stav lesů, jaký vidím dnes. To je naprostá katastrofa, to je totální zkáza našich lesů. Přitom les na své okolí působí naprosto zásadně. Zadržuje vodu, ochlazuje povrch a zpevňuje půdu. Proto je důležité chránit staré lesy.“

Jan Štrobl

lesník

Kateřina Malečková

Les potřebuje péči

„Očekávám spolupráci státu, měst i všech vlastníků lesů při sázení nových stromů. Ale musíme se také domluvit, jak se o lesy budeme starat. Nemůžeme čekat, že všechno poroste samo. Je to běh na dlouhou trať, ale věřím, že se to podaří.“

Kateřina Malečková

starostka Blatné

Jan Zahradník

Šumava si nebude umět poradit.

„Naopak my se budeme muset naučit zejména do druhé zóny šetrně vstupovat a zasahovat tam, abychom zabránili šíření katastrofy, jako je například ta kůrovcová. Ale také proto, abychom přírodě pomohli s obnovou skutečně přirozených lesů, které samy na místě někdejších monokultur nevyrostou.“

Jan Zahradník

bývalý hejtman Jihočeského kraje

Pavel Hroch

Kůrovec je letec

„Jak říkají aktivisté, že kůrovec doletí maximálně stovky metrů, tak to není pravda. Kůrovec je letec a bývá také často zanesen větrem. Skutečně tedy hrozí, že se ze Šumavy rozletí do dalších částí republiky. K čemuž už koneckonců došlo. Máme napadené Dačicko a řadu dalších oblastí.“

Pavel Hroch

první náměstek hejtmanky Jihočeského kraje

Jana Germenis-Hildprandt

Všechno sežral kůrovec

„Od roku 1990 máme asi 780 hektarů lesa. V současnosti je z toho zhruba 80 procent pryč, všechno sežral kůrovec.“

Jana Germenis-Hildprandt

majitelka lesů

Jiřina Klímová

Stav lesů je k pláči

„Jakmile můj muž viděl pár suchých stromů, ihned povolal dělníky, aby je pokáceli. Ale nepokáceli jen ty suché stromy, ale také napadené stromy v okolí, aby se kůrovcová nákaza dále nešířila. Když naposledy viděl stav, v jakém les je, tak skutečně brečel.“

Jiřina Klímová

pamětnice

Napište nám.

Jakou zkušenost máte vy.