4. 12. 2019 Hocke

Národní park Šumava, spálená země v rukou šílenců

Nebylo možné si nevšimnout informací, které jako první v pondělí 2. 12. 2019 uveřejnila Mf Dnes (Zapalme Šumavu, píše se v tajném plánu správy parku. Starostové se bojí), tedy že Správa Národního parku Šumava plánuje v připravované verzi zásad péče vypalovat lesní i nelesní ekosystémy a tím udržovat druhovou rozmanitost. Rádi bychom v této souvislosti zveřejnili reakci bývalého ředitele Správy NP a CHKO Šumava, Jiřího Mánka. Toto napsal 2. prosince na svůj facebookový profil. My jsme požádali o svolení a text předkládáme v nezměněné podobě:

Jiří Mánek:

MF Dnes informuje o tajném záměru Správy NP Šumava, podle kterého se má příroda na Šumavě záměrně vypalovat. Po přečtení článku jsem desítky minut zůstal ve zkoprněném úžasu. Pak jsem další desítky minut lapal po dechu a nevěřícně kroutil hlavou, až mi to nedalo. Šumava se tedy má stát místem, kde pečení tetřevi budou lítat přímo do huby těm, kteří zničili a dále ničí její lesy, a těm, kteří Správu NP Šumava během pár let přivedli na (ale spíš už za) hranici ekonomického bankrotu?

Jakoby nestačilo, že tito lidé na Šumavě nechali a nechávají záměrně množit kůrovce. Jakoby nestačilo, že z lesů vyhnali kočí a koně a nahradili je harvestory, aby mohli několikanásobně navýšit těžby. Jakoby nestačilo, že soud už jednou označil postup ministerstva životního prostředí v agresivním prosazování kůrovců do šumavských lesů za nezákonný. Jakoby nestačilo, že Správa NP Šumava i MŽP aktuálně čelí žalobě Jihočeského kraje pro nezákonný zásah do jeho práv, při aktuální změně péče o NP Šumava. Správa NP Šumava to vše nyní povyšuje na další level naprostého ekologického bizáru a potají přichází s plánem jak Šumavu vypálit.

Šumava je odborným znaleckým posudkem autorizované osoby označena za území s vysokým požárním rizikem. To proto, že zde po intervencích exministra Bursíka nechali záměrně kůrovcem sežrat a uschnout tisíce hektarů dospělého smrkového lesa. Podle mnoha současných výzkumů na plochách, kde dříve býval dospělý zelený les a kde dnes stojí jen suché pahýly, panují v létě teploty přes 50°C. Šumava se stala územím, kde k neštěstí stačí odhodit nedopalek od cigarety. Tak tam, v takovém území s vysokým požárním rizikem, chtějí současní ochránci šumavské přírody riskovat životy lidí i zvěře tajným zaváděním záměrných požárů jako v Yellowstonu? To jste si nevšimli, že nejsme v Yellowstonu? Jsme na Šumavě, ve střední Evropě, kam požáry do koloběhu přírody jako v Yellowstonu nepatří. Haló, probuďte se!

Šumavská příroda kvůli vaší demagogické hře na americkou divočinu usychá a vysychá. A nyní chcete riskovat vypálení Šumavy? Co to sem zavádíte? Vám už nestačí, že Šumavu necháváte sežrat kůrovcem? Vám už nestačí, že Šumavu před veřejností zavíráte, aby si tam potají vyvolení vědci mohli dělat eldorádo? Vy už potají chcete upálit i toho chudáka tetřeva, který vám je dobrý leda tak beranidlo proti slušným lidem? To už chcete, aby vám ten tetřev pečený lítal do huby?

Co to tu pindáte, že přírodní požár je součástí šumavské přírody? Mor, svrab a neštovice jsou taky součástí přírody, ale všem normálním lidem přijde normální se proti takovým součástem přírody bránit, nikoli je do přírody násilně zavádět. Co to pindáte, že když nebudete přírodu vypalovat, že vám zaroste lesem? Že vám lesem zarůstají louky kde po staletí hospodařil člověk a vy ho vyháníte, tam vám les nevadí? Co to pindáte, že když nebudete vypalovat přírodu, že příroda bude ochuzena o hmyz? Vědci říkají, že si mají lidé na Šumavě zvyknout na požáry? Co to pindáte? To už jste se dočista zbláznili? A vy odpovědní, vy se na to z Prahy jenom díváte?