Zapojte se do programu Ministerstva zemědělství na zmírnění škod po kůrovci

Celkem 2,5 miliardy korun dostanou letos a v příštím roce od Ministerstva zemědělství (MZe) nestátní vlastníci lesů na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity. Peníze jim umožní zalesnit holiny, pečovat o les, zajistit jeho druhovou pestrost i ochranu před škůdci. Žádosti o podporu se začínají přijímat dnešním dnem.

Číst více

Národní park Šumava, spálená země v rukou šílenců

Nebylo možné si nevšimnout informací, které jako první v pondělí 2. 12. 2019 uveřejnila Mf Dnes (Zapalme Šumavu, píše se v tajném plánu správy parku. Starostové se bojí), tedy že Správa Národního parku Šumava plánuje v připravované verzi zásad péče vypalovat lesní i nelesní ekosystémy a tím udržovat druhovou rozmanitost. Rádi bychom v této souvislosti zveřejnili reakci bývalého ředitele Správy NP a CHKO Šumava, Jiřího Mánka. Toto napsal 2. prosince na svůj facebookový profil. My jsme požádali o svolení a text předkládáme v nezměněné podobě:

Číst více