15. 10. 2019 sumava

Pojďte s námi bojovat za zdravé lesy

Moji milí,

používám toto oslovení pro vás všechny, ať už zastáváte podobné, nebo odlišné názory. Protože nelze vést věcnou diskusi, pokud nemáme kladný vztah a úctu k člověku jako takovému. Nikdo z nás nemá patent na rozum, není majitelem pravdy, tu ukáže teprve čas.

Žijeme bohužel v době rozpolcené na dva nesmiřitelné tábory. Urážky a zesměšňování názorových oponentů jsou metodou práce a praktiky, o nichž jsme si mysleli, že nenávratně zmizely v roce 1989, se vrátily posíleny o technické vymoženosti moderní doby.

Přitom naše vlast prožívá ekologickou katastrofu nevídaných rozměrů. Vidíme celé oblasti, kde je smrkový les sežraný kůrovcem. Broučkem, který tu spolu s námi žil tisíciletí. Naši předkové se s ním dokázali vždycky popasovat. Ale sucho, horká léta a opovržení nad vším, co vychází ze zkušenosti minulých generací, nás dovedly na pokraj apokalypsy. Stromy umírají po milionech. Kůrovec ukázal svou sílu na Šumavě, Dačicku, Píseck, Vysočině, Moravě a jinde. Hrozí, že v průběhu několika let zcela přijdeme o smrkové lesy.

Je oprávněné diskutovat o tom, zda jsou prosazované postupy správné? Ptát se na zodpovědnost těch, kteří rozhodovali? Je věcí politiků chtít vědět, jaké dopady bude mít rychlé a masivní odlesnění na klima, a především na vodní režim krajiny? Máme právo bránit se zájmům některých skupin, aby se ve jménu klimatické nouze neopakovala situace podobná solárním panelům?

Jsem přesvědčena, že je to naše povinnost. Otevřít diskusi a hledat neotřelé cesty. Naším zájmem nejsou laciná politická vítězství, grantové či dotační peníze ani předražené projekty. Ale věříme, že známe řešení. K němu budeme potřebovat vás všechny, váš rozum, vaši vůli, ochotu pomoci změnit to, co se zdá neodvratné. Postupně vás chceme seznamovat s našimi záměry a žádat o spolupráci.

Jsou různé cesty, jak řešit problémy změn klimatu. Velký byznys s nejistým výsledkem, nebo aktivní občan s nadějí, že odvrátí to, co se nám předkládá jako definitivní. Třetí cestou je nedělat nic, vyhovět své lenosti, okrášlit si toto nicnedělání barvitými ideologiemi a čekat.

Přestože víme, že vyslovovat názory, které neodpovídají tomu jedinému prosazovanému a správnému, může znamenat, že se vystavíme mediálnímu lynči, jsme přesvědčeni, že tato rizika musíme podstoupit. Pojďte spolu s námi bojovat o zdravé lesy.

,