16. 12. 2019 Brozkova

Zapojte se do programu Ministerstva zemědělství na zmírnění škod po kůrovci

Celkem 2,5 miliardy korun dostanou letos a v příštím roce od Ministerstva zemědělství (MZe) nestátní vlastníci lesů na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity. Peníze jim umožní zalesnit holiny, pečovat o les, zajistit jeho druhovou pestrost i ochranu před škůdci. Žádosti o podporu se začínají přijímat dnešním dnem.

Více informací naleznete na níže uvedených odkazech:

www.eagri.cz/kurovcova-kalamita
www.eagri.cz/prispevky-kurovec